Κανείς σεισμός μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 200 mi (322 km) αναφέρθηκε τις τελευταίες 7 ημέρες.

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.